Služby

Genealógia – spracovanie rodokmeňa, výskum matrík, sčítaní ľudu i obyvateľov, správnych i súdnych písomností vo fondoch žúp v archívoch.

Heraldika – pátranie po heraldických pamiatkach šľachtických (i meštianskych a remeselníckych) rodov, cirkevných hodnostárov, fár, výtvarné spracovanie šľachtických a cirkevných erbov

Preklady – originálnych rukopisných historických prameňov z latinčiny, maďarčiny a nemčiny.

Vyberte si vzhľad RODOKMEŇA?

Konečná podoba Vášho rodokmeňa bude závisieť len od Vášho želania. Môže mať elektronickú, ale aj historizujúcu podobu.