Ceny

Hľadanie predkov by sa dalo prirovnať k hľadaniu veľmi málo frekventovaného slova v niekoľkých zväzkoch tisícstranových kníh, ktoré sa, dokonca, v tej knihe nemusí vyskytovať.

Navyše, každý klient má iné požiadavky. Niekto požaduje iba matričný výskum základnej línie, niekto podrobný výskum všetkých prameňov, ktorý môže trvať niekoľko mesiacov, ba i rokov. Cena závisí aj od toho, od ktorého roku sa zachovali matriky toho farského úradu, kam patrili predkovia, pretože je rozdiel zostavovať rodokmeň od polovice 19. storočia (krajšie, čitateľnejšie písmo, rubriky v matrike) alebo od konca 17. storočia (písmo síce nemusí byť horšie čitateľné, ale zápisy v matrikách sú približne do roku 1780 formou textových formuliek, čo predlžuje čas výskumu).

Preto je cena každého výskumu individuálna a rieši sa dohodou medzi klientom a spracovávateľom.

Ceny

Fratello je odborník, ktorý Vám zaručí najvyššiu úroveň za najnižšie ceny.