Každá rodina má svoju históriu

Ak Vás zaujíma história Vašej rodiny a Vášho rodu, ak Vás zaujíma, kam siahajú Vaše korene a korene Vašich predkov, zverte to do rúk odborníkovi a obráťte sa na mňa, vypátram ich.
Rodokmeň Vám spracujeme do podoby podľa Vášho želania. Môže mať historizujúci ráz, napísaný krasopisným písmom na ručne vyrobenom papieri alebo pergamene, vyhotovený olejomaľbou na plátno, ale môže mať aj moderný dizajn s použitím profesionálnej PC grafiky.

Nechajte si vytvoriť rodinný erb

Chcete sa od ostatných odlišovať niečím naozaj výnimočným a originálnym? Môžete sa pýšiť  vlastným rodinným erbom. Bude reprezentovať a charakterizovať Váš rod.
Navrhnem Vám ho v súlade s heraldickými pravidlami, ktoré budú spĺňať všetky kritériá na zápis erbu do Heraldického registra SR, vychádzajúceho aj knižne v niekoľkých zväzkoch.

Skúsenosti a profesionalita

Využite moje viac ako 15-ročné skúsenosti, ktoré sú podložené vzdelaním v odbore a praxou v odbore. Ponúkam Vám serióznosť, profesionalitu a zodpovedný prístup.

Čo je to GENEALÓGIA a HERALDIKA?

Genealógia je historická veda, ktorá skúma príbuzenské vzťahy v rodine či v celom rode. Heraldika je veda o erboch.