Úvod

Sme voľné zoskupenie genealógov z celého Slovenska. Genealogickým výskumom v archívoch a spracovaniu rodokmeňov sa venujeme dlhodobo, navzájom si pomáhame a radíme si, spolupracujeme aj so zahraničnými genealógmi.
Využívame všetky dostupné genealogické pramene a databázy. Medzi našich klientov patria aj tie najväčšie osobnosti politického, kultúrneho a spoločenského života zo Slovenska, rovnako ako krajania a potomkovia krajanov z rôznych kontinentov.

Čo je to GENEALÓGIA a HERALDIKA?

Genealógia je historická veda, ktorá skúma príbuzenské vzťahy v rodine či v celom rode. Heraldika je veda o erboch.